Terherne

Eerste dagwinst voor De Sneker Pan 

Al voordat de wedstrijd op de Snitser Mar bij Terherne was begonnen, kon men spreken van een historische zeildag. Zowel de Hardzeildag van de Sneekweek als de SKS-wedstrijd bij Terherne maakten op dezelfde dag gebruik van hetzelfde wedstrijdwater. Ook werd de belangrijkste vaargeul in Fryslân, het Prinses Margrietkanaal, drie uur lang afgesloten. Het werd een prachtige zeildag! Zon én wind! Regerend SKS kampioen Douwe Jzn. Visser van De Sneker Pan behaalde zijn eerste dagwinst. “Vandaag zat alles mee”, klonk een tevreden schipper na afloop. “Het skûtsje loopt wel en ook het geluk hadden we mee.”

Lees meer >>>

bron: skutsjesilen.nl